Kinezyterapia

To  nic innego jak leczenie za pomocą ruchu.  To jedna z metod fizjoterapii, gdzie naturalnym impulsem do przemian zachodzących w układzie kostno- stawowym, mięśniowym, nerwowym, sympatycznym oraz parasympatycznym jest RUCH. Fundamentalnym elementem w tym rodzaju terapii są ćwiczenia ruchowe. To indywidualne dostosowane do każdego pacjenta zestawy ćwiczeń usprawniających. Jej podstawowym celem jest przywrócenie ogólnie pojętej sprawności. Stosowana u pacjentów  w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a także w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu. Kinezyterapia przynosi organizmowi wiele korzyści, dlatego często jest zalecana nie tylko w czasie rehabilitacji, ale w profilaktyce wielu schorzeń.

Centrum Zdrowia 4MED

NASZA SIEDZIBA

4MED : :

4FIT :