Karnety

 

Oferujemy:

- karnet miesięczny typu open w cenie 130ł.  Karnet nie obejmuje żadnych ograniczeń treningowych i jest ważny przez pełen miesiąc kalendarzowy.

- bilet wstępu jednorazowy w cenie 25zł.

4FIT Siłownia

NASZA SIEDZIBA

4FIT :

4MED : :