Fundusze Europejskie

euprowtd

 

,, Europejski Fundusz Rolny na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Centrum Zdrowia 4MED realizuje w miejscowości Brzoza operację  pn.

 „Rozwój działalności Centrum Zdrowia 4MED, zakup nowego sprzętu

 której celem jest wspieranie  podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej poprzez  świadczenie  kompleksowych  usług służących do ochrony zdrowia i profilaktyki  zdrowotnej dla mieszkańców terenów Powiatu Bydgoskiego.  Operacja realizowana jest poprzez  wspieranie rozwoju  działalności gospodarczej, zakup innowacyjnego sprzętu rehabilitacyjnego,  współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”